kinderen

In Markus 10 lezen we dat Jezus zegt: “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.” Kinderen zijn zo kostbaar en met veel passie en liefde zetten onze kinderwerkers zich in om elke zondag weer een fijne tijd voor de kinderen te creëren. Als ouders is het prettig als je weet dat je kind ook met liefde naar de kerk gaat en een fijne tijd heeft, terwijl jij in alle rust aanwezig kunt zijn in de dienst. 

Creche

Tijdens de dienst is er een crèche voor de allerkleinsten. Ook zij zijn van harte welkom in onze gemeente! De zaal waar de crèche is, is direct verbonden met de kerkzaal. Zeker fijn als je voor het eerst komt. De kinderen kunnen voor de dienst worden gebracht of direct na het kinderlied.

0-3 jaar

zondagsschool

Na het kinderlied start ook de zondagsschool voor de onderbouw en middenbouw.

Met het kinderlied mogen alle kinderen naar voren komen in de dienst, om samen een kinderlied te zingen. Daarna gaan alle kinderen hun jassen aandoen in de ontvangsthal. Hier staat de leiding klaar om met de kinderen naar de zalen voor de zondagsschool te lopen.

Voel je vrij om met je kind mee te lopen naar de ontvangsthal, zodat je zeker weet dat je kind daarna met de zondagsschool leiding meeloopt. De zalen voor de zondagsschool bevinden zich in verschillende zalen in het Anne Frank gebouw. De kinderen blijven bij hun leiding. Tegen het einde van de dienst neemt de leiding alle kinderen weer mee naar de ontvangsthal. 

Mocht de leiding eerder beneden zijn dan dat de dienst is afgelopen, dan kunnen de kinderen kiezen om naar hun ouders te gaan of in de hal te wachten (afhankelijk van de leeftijd.) De zondagsschool voor de bovenbouw start na het aanbiddingsblok. 

Aanmelden voor de zondagsschool kan via de inschrijftafel die je voor de dienst in de ontvangsthal ziet staan.
Mocht er onverhoopt geen zondagsschool zijn voor een van de groepen, dan wordt dit in de dienst zelf vermeld.

Onderbouw: 4-7 jaar
Middenbouw: 8-10 jaar
Bovenbouw: 10-12 jaar

Jeugdpastoraat

Soms zijn er kleine of grote uitdagingen en vragen in het leven die je niet alleen wilt, hoeft en kunt oplossen. Ook kinderen hebben soms behoefte aan een luisterend oor of iemand met wie ze gewoon even kunnen delen over de uitdaging waar ze voor staan. Vanuit het pastoraat vinden we het belangrijk om er ook voor jongeren te zijn. Daarom is er recent een specifiek jeugdpastoraat opgericht. 

Dat kan ingezet worden voor enkele gesprekken of een langere tijd waarbij we als jeugdpastoraat betrokken zijn bij (een van) uw kinderen, wanneer dat nodig is.

Contact met het jeugdpastoraat kan via Hanneke Graveland en Ariana van Willigen
Website design & ontwikkeling door LUX BRANDS | Foto’s door Francesca van Willigen