Piet en Pita Buitendijk

Sinds 1996 zijn Piet en Pita werkzaam onder kinderen in Uganda. Zij werden daar geconfronteerd met schijnbaar ontelbare weeskinderen - Uganda telt 3,4 miljoen weeskinderen.

In februari 2001 zijn Piet en Pita gestart met Noah's Ark Kinderhuis, een huis waar de allerkleinsten opgevangen worden. Een thuis voor baby's die gevonden zijn of hun ouders verloren hebben door oorlogsgeweld, de ziekte AIDS of malaria.
Kinderen, die aan hun lot overgelaten zijn, kunnen een warm plekje bij Piet en Pita vinden. Voor hen gaan geloof en praktijk hand in hand. Daarom hebben zij het verlangen om deze kinderen met christelijke waarden en normen op te voeden.

In eerste instantie konden zij maar een beperkt aantal kinderen een thuis geven. In een woonhuis, dat zij geschikt hadden gemaakt voor het doel dat zij voor ogen hebben, startte Noah's Ark Kinderhuis.

Het gaat om de zwaksten en meest kanslozen. Een groeiend aantal kinderen hebben inmiddels een plaats gevonden in Noah's Ark Kinderhuis. Schrijnende voorvallen gaan vaak aan de plaatsing vooraf. Het aantal kinderen werd zo groot dat een grotere opvang nodig werd. Inmiddels hebben ze, met de hulp van velen, een geweldig nieuw huis kunnen bouwen waar, naast meer opvang, de kinderen ook meer speelruimte hebben.
Ze geloven in wat er staat in Matthe?s 18 vers 5: "Wie zulk een kind ontvangt in Mijn naam ontvangt Mij". Of zoals Piet en Pita zeggen: "Het zijn nu onze kinderen, maar God is de Vader van de vaderlozen".

Wij willen u graag kennis laten maken met Piet en Pita, de kinderen in Noah's Ark Kinderhuis en het werk in Uganda.
Namens het bestuur van
Stichting Noah's Ark Children's Ministry Uganda (NACMU)

N. Groen voorzitter.