Nel en Ed Huisman

Wij zijn Ed en Nel Huisman met Jaap. De enige van onze vier kinderen die nog thuis woont. De oudste twee, Beatrix en André zijn getrouwd, Marja die daar onder zit, studeert en woont op kamers.

Sinds 1993 wonen we in de Bijlmermeer in Amsterdam. Tot die tijd woonden we in Arnhem, waar Ed in de zwakzinnigenzorg werkte. Eind jaren tachtig merkten we dat de Here een ander plan had met ons leven. We waren al volop betrokken bij evangelisatiewerk. Gaandeweg werd ons duidelijk dat de Here ons riep voor evangelisatiewerk onder kinderen. Hij bevestigde dat het Zijn wil was, o.a. door de mogelijkheid om hiervoor een opleiding voor fulltime kinderevangelisten te gaan volgen in Zwitserland. Ed heeft zijn baan opgezegd (juli 1990). Na de opleiding begrepen we dat de Here ons riep om in Nederland zendingswerk te doen onder kinderen.

Vanuit Arnhem deden we, in de zomervakanties openlucht werk in Amsterdam samen met de A.W.Z. Er startte een club in Amsterdam en we reden wekelijks heen en weer. Nadat een El-Al Boeing neergestort was op de Bijlmer, wisten we het zeker: op die plaats daar roept de Here ons, in de Bijlmer. God voorzag in woonruimte en in financiën om de verhuizing te bekostigen.
Onze stichting is een geloofszending. Dit wil zeggen dat we voor alles wat voor werk en gezin nodig is, volledig afhankelijk zijn van giften.
Het doel van ons bezig zijn is evangelisatiewerk onder kinderen door:

  • Bijbelclubs die wekelijks op 4 verschillende locaties in de Bijlmer gehouden worden. Ter afsluiting van het clubseizoen wordt er een kamp georganiseerd.
  • Vakantie Bijbelclubs worden er op 6 verschillende plekken in de Bijlmer tijdens de zomervakantie in de openlucht georganiseerd. De medewerkers/-sters komen uit verschillende kerken/gemeenten. Deze clubs zijn ook een mooie gelegenheid om bestaande clubs in een buurt te versterken of om een nieuwe club te starten.
  • Lesmateriaal: We schrijven naast al bestaand materiaal nieuwe lessen en ontwerpen daarbij de benodigde visuele materialen en verwerkingen. Hiermee willen we clubs en zondagsscholen tot dienst zijn.
  • Voorlichting en training: Bij verschillende gemeenten zijn we betrokken met instructies over het materiaal en advies. Ook geven we cursussen kinderwerk aan club en zondagsschoolleiding.
  • Gebed: Elke maand komen we met de clubleiding, en andere geïnteresseerden, bij elkaar voor gebed.

Gebed is de drager van het totale werk. Daarom willen we u ook van harte oproepen om in uw gebeden het kinderevangelisatiewerk te blijven gedenken.

De Ichthus gemeente is al vanaf haar oprichting bij ons werk betrokken en geeft ons de gelegenheid om de kinderen te bereiken met het Evangelie van onze Here Jezus Christus. We zijn daar bijzonder dankbaar voor!

Hopenlijk krijgen jullie zo een beetje een beeld van wat we doen en waarom. Zijn er vragen... of wilt u/jij meer weten. Kom langs, bel, schrijf of mail. We zullen proberen een antwoord te geven!

Nel en Ed Huisman
Geldershoofd 444
1103 BG Amsterdam
tel. 020-6003331
email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. (alles wat voor de @ staat komt over)